Z wočomaj Polaka na event hladane

srjeda, 26. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Nowiny běchu wo swětowym zetkanju młodźiny w Krakowje kónc julija tohole lěta jako „wusahowacym dožiwjenju“ tež za něhdźe 70 serbskich młodostnych rozprawjeli. W Katolskim Po­sole pisachu někotři młodostni sami wo evenće, kotryž njeběše za nich zawěrno jeničce swjedźeń kaž někotryžkuli druhi, ale wuznamny a hłuboko sahacy po­dawk, w pomjatku zwostawacy. Budyskich katolskich seniorow pak njedawno zajimowaše, kak je pólski duchowny Grzegorz Malinowski, kiž skutkowaše do swojeho kapłanjenja w Budyšinje hižo jako farar dwě lěće we Worcynje, němskich młodostnych w swojej pólskej domiznje mjez wulkimi syłami młodeje křesćanskeje generacije ze 180 krajow dožiwił. Znaje dźě wón nětko dosć derje němsku mentalitu, kotraž so wot pólskeje chětro rozeznawa. „Za mnohich běše to jara dobra­ přiležnosć, Pólsku prawje derje zeznać­“, wón wuzběhny. Zawěsće so tež tak předsudki złahodźeja.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND