Hober Sprjewnik sobu hrał

wutora, 19. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hober Sprjewnik bě jedna z hłownych figurow lětušeje hodowneje hry w Jaseńcy.  Foto: Pětr Zahrodnik Hober Sprjewnik bě jedna z hłownych figurow lětušeje hodowneje hry w Jaseńcy. Foto: Pětr Zahrodnik

Po mjeztym sedmym beneficnym koncerće w Rynčec bróžni dožiwichu Jasčenjo minjenu sobotu swoju tradicionalnu adwentničku w kulturnym domje „Bje­sada“. Do rjenje wupyšeneje rumnosće přichwatachu połni wočakowanja stari kaž tež młodźi wjesnjenjo. Dźěći wjeselachu so najbóle na wopyt rumpodicha a Bo­žeho dźěsća, starši wšak na nowu hodownu hru.

Najprjedy dachu sej wšitcy kofej a wosušk zesłodźeć. Při bjesadźe so čas spěšnje miny. Hižo so wonka ćmičkaše a dojěli běchu – kaž kóžde lěto – dujerjo Njeswačanskeje wosady, zo bychu Jasčanow z dohodownymi a zymskimi melodijemi zawjeselili. Ze sylnym přikleskom a małym darom so jim dźakowachu.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk