Spytaja alternatiwnje žiwi być

štwórtk, 19. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Nowym Měsće nad Sprjewju wobhladachu sej čłonojo Serbskeje lěwicy alternatiwny žiwjenski koncept „Stara předźernja“.  Foto: Felix Muster W Nowym Měsće nad Sprjewju wobhladachu sej čłonojo Serbskeje lěwicy alternatiwny žiwjenski koncept „Stara předźernja“. Foto: Felix Muster

Slepjanske a Wojerowske kónčiny běchu njedawno cil politiskeje ekskursije Serbskeje lěwicy. W Starej předźerni pola Noweho Města informowachu so hosćo z Hornjeje Łužicy wo alternatiwnym žiwjenskim koncepće pod „Stara předźernja“ zapisaneho towarstwa. Na 3 600 kwadratnych metrach spytaja sej swoje žiwjenje na hinaše wašnje zrjadować a stare rjemjeslniske tradicije regiona wožiwić. Tola při tym so ćeže nakopjeja, rjekny zastupjer towarstwa. „Štóž so přećiwo politiskemu aparatej staja, ma tež na­blaku běrokratiski aparat přećiwo sebi.“

W Slepom rozmołwjachu so ze serbskej wobswětowej aktiwistku Edit Pjenkowej. „Wjace tajkich njepowalnych pjeńkow by serbstwo trjebało“, praji rěčnica Serbskeje lěwicy Měrka Kozelowa. Na městnje wobhladachu sej, kajke rany brunica do serbskeho kraja bije. „Krajina so zhubi a rěč na to sćěhuje“, měnješe spisowaćel Křesćan Krawc.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND