W mnohich naležnosćach je po puću

wutora, 24. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W interneće předstaji so Gerat Róbl ze Smjerdźaceje jako financny hospodar. Jako generalny zastupjer znateje zawěsćernje zasłuža sej swój wšědny chlěb. Komunikaciju z klientami poskićuje wuraznje serbsce a němsce. Rady skutkuje tohorunja jako braška. Tola hišće šěršo znaty, a to předewšěm w słowjanskim wukraju, je wón dla swojeho njewšědneho socialneho angažementa. Serbšćina je jemu kluč za durje k někotrymžkuli wutrobam.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND