W mnohich naležnosćach je po puću

wutora, 24. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W interneće předstaji so Gerat Róbl ze Smjerdźaceje jako financny hospodar. Jako generalny zastupjer znateje zawěsćernje zasłuža sej swój wšědny chlěb. Komunikaciju z klientami poskićuje wuraznje serbsce a němsce. Rady skutkuje tohorunja jako braška. Tola hišće šěršo znaty, a to předewšěm w słowjanskim wukraju, je wón dla swojeho njewšědneho socialneho angažementa. Serbšćina je jemu kluč za durje k někotrymžkuli wutrobam.

W tutej naležnosći přeprosy Gerata Róbla tele dny Pětr Bjarš na měsačny přednošk před serbskimi seniorami ­Budyskeje katolskeje tachantskeje wosady. Na prěnim nasćěnowym foće běše wulke jewišćo při niwowym lěsu we ­Łazku widźeć. Woblubowane beneficne koncerty wón kóždolětnje z towarstwom swj. Filomeny za wosebite projekty organizuje. Nětkole dźě běža přihoty za ­lětuše zarjadowanje na poslednjej njedźeli jutrownika. „Je to akcija mnohich njesprócniwych Smjerdźečanow a Łazkowčanow. Ale samo z Kulowa přińdźe z wupožčenjom jewišća njeparujomna pomoc“, wón wuzběhny. Ralbičanske šulske dźěći pak su na pomocnym skutku předewšěm do hód a jutrow z pakćikami do Čěskeje wobdźěleni. Druhdy je tajki dar serbskich dźěći jenički, kiž woni docyła dóstanu. Tola tež w Pólskej móžachu Gerat Róbl a wot njeho narěčani rjemjeslnicy na přikład w psychiatriskej ­klinice z wutwarom porjadneje kupjele katastrofalny staw złahodźić. Staruška z Kamjenca přitykny jemu tehdy za twarski material nahladnu sumu 5 000 eurow, wón rozprawješe.

„Wosebje wulka dźakownosć wobydlerjow dźěsćownjow a druhich domow w Bosniskej a Bołharskej je za mnje ­nastork, akcije njezastajić“, Gerat Róbl měni. Ale tón abo tamny dom natwarić, wuporjedźić a/abo wuhotować je jedna strona pomocy k samopomocy. Tola ­personal lěpje wukmanić je tohorunja wažna naležnosć, kotraž pak móžnosće priwatneje iniciatiwy přesahuje. Z kóždym projektom wšak wuprudźuje Smjerdźečan nowu nadźiju na přežiwjenje w njesměrnje chuduškich poměrach w Europje. Chrysta Meškankowa

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND