W mnohich naležnosćach je po puću

wutora, 24. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W interneće předstaji so Gerat Róbl ze Smjerdźaceje jako financny hospodar. Jako generalny zastupjer znateje zawěsćernje zasłuža sej swój wšědny chlěb. Komunikaciju z klientami poskićuje wuraznje serbsce a němsce. Rady skutkuje tohorunja jako braška. Tola hišće šěršo znaty, a to předewšěm w słowjanskim wukraju, je wón dla swojeho njewšědneho socialneho angažementa. Serbšćina je jemu kluč za durje k někotrymžkuli wutrobam.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND