W treningowym lěhwje pobyli

srjeda, 25. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dwuskokowa reja wopřijima dwaj skokaj w jednym pohibje. Čłonojo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny hnydom cyłu reju z tym pjelnja a su ju kaž tež tamne naročne reje njedawno w Čěskej nastudowali a wufilowali. Pjatk popołdnju podachu so z busom, w kotrymž chowachu so mjez rejwarjemi tež tójšto rekwizitow, do čěskeho Janova nad Nisou. Pod nawodom Dietera Wendischa započinachu hnydom po wječeri z prěnjej pót ćěrjacej probu.

Wosebite wjeselo mějachu młodźi rejwarjo při sćoplenju. Při tym zaklinčachu mjenujcy spěwy Měrćina Weclicha, štož wubudźi dobru naladu, byrnjež jara napinace było. Sobotu rano hnydom po snědani startowachu do dalšeho treningoweho dnja, kotryž traješe hač do pózdnjeho wječora. Wječork dachu hišće zhromadnje wuklinčeć a tež tam wězo rejwachu a zhromadnje spěwachu. Treningowe lěhwo bě idealny přihot na nowu rejwansku sezonu, za kotruž je tójšto wustupow planowanych. Tak doleća sej Smjerdźečenjo mjez druhim na festiwal do dalokeho Peru. Chětro wučerpani, ale přewšo spokojni z wuslědkom lěhwa so wšitcy do domizny nawróćichu.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND