Na jubileju muskeho chóra bywšeho nawodu witali

póndźela, 07. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Muski chór z Hornjeje Hórki je tele dny składnostnje swojeho 50lětneho wob­staća swjedźenski koncert wuhotował. Ze swojej dirigentku Mariku Matthes-Hartmann zahajichu jón w Hornjohórčanskej wjacezaměrowej hali zhromadnje z Budyskim dujerskim orchestrom. Moderator Jürgen Hänel witaše jako čestneho hosća 93lětneho bywšeho orchestroweho nawodu Wernera Frenzela z Laatzena pola Hannovera. Werner Frenzel pochadźa z Lejna, wjesneho dźěla Hornjeje Hórki, a je 38 lět Budyski młodźinski dujerski orchester nawjedował a za njón njeličomne aranžementy spisał. Hänel postrowi tohorunja wutrobnje wjesnjana-wučerja Hilmara Urbana, kiž běše prěni dirigent jubilejneho cyłka a je jón 30 lět nawjedował. Z něhdźe 250 přichwatanymi hosćimi bě žurla hač na poslednje městno wobsadźena.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND