Dobre wukony překwapili

wutora, 31. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

21. lěćny kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta su minjenu sobotu zakónčili. Milenka Rječcyna je so z nawodu kursa dr. Fabianom Kaulfürstom rozmołwjała.

Kotre dopóznaća maće z lětušeho kursa?

F. Kaulfürst: Najwažniši zaměr je, zo wobdźělnicy serbšćinu nawuknu. Zahoriło mje je, kelko su wosebje kursisća ze słowjanskorěčnym pozadkom w běhu dweju tydźenjow nawuknyli a nałožowali. Njezwučene bě, zo su wobdźělnicy z Pólskeje kaž tež z Čěskeje mjez sobu přewažnje serbsce, nic čěsce a pólsce, rěčeli.

Što běchu lětuše nowinki?

F. Kaulfürst: Julija Serbinec, Franciska Grajczarekec a Štefan Paška, studentce sorabistiki a student wučerstwa na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity su prěni króć wuwučowali. Alenka Šmitowa nimo mje kurs hižo dlěje přewodźa. Prěni króć mějachmy priwatneho spěchowarja. Američan, potomnik Serbow Korla Wukaš, je třom wobdźělnikam stipendij za kurs přewostajił. Mějachmy tež wjacorych wobdźělnikow, kotřiž su z ryzy priwatnych přičin pódla byli.

Sće měli zaso wjace wobdźělnikow hač před lětomaj. Kotra bě za to přičina?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND