Wo nowej trajnej wustajeńcy so wobhonili

wutora, 06. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hans Groba a Anet Zarodnikowa (wotlěwa) rozłožujetaj sobudźěłaćerjam Załožby za serbski lud projekt trajneje wustajeńcy serbskeje narodneje drasty na Ćišćanskim statoku.  Foto: Johann Tesche Hans Groba a Anet Zarodnikowa (wotlěwa) rozłožujetaj sobudźěłaćerjam Załožby za serbski lud projekt trajneje wustajeńcy serbskeje narodneje drasty na Ćišćanskim statoku. Foto: Johann Tesche

Załožba za serbski lud spěchuje tójšto zarjadnišćow a projektow, kotrež k zachowanju a wuwiću serbskeje rěče a kulturny přinošuja. Za natwar wustajeńcy serbskeje ewangelskeje drasty na Ćišćanskim statoku je tamniše kulturne towarstwo wot załožby něhdźe 2 000 eurow dóstało.

We wobłuku informaciskeho zarjadowanja we Wojerowskim regionje su sobudźěłaćerjo załožby tele dny tež Ćišćanski statok wopytali a so wo stawje pro­jekta wobhonili. Witała je jich předsydka Tina Schubertowa. Hans Groba poda přehlad wo aktiwitach Ćišćanskeho kulturneho towarstwa a rozłoži natwar wustajeńcy. Wona je mjeztym hač na někotre mjeńše dźěła kaž wopisanje jednotliwych eksponatow dozhotowjena. Skupinka rjemjeslnikow towarstwa bě wustajenišćo w swójskej režiji přihotowała a je technisce wuhotowała.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND