50 lět po maturje so zetkali

srjeda, 07. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši šulerjo Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule su so tele dny na rjadowniskim zetkanju znowa widźeli.  Foto: Sonja Krječmarjowa Bywši šulerjo Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule su so tele dny na rjadowniskim zetkanju znowa widźeli. Foto: Sonja Krječmarjowa

Něhdyša rjadownja 12B1 Serbskeje wyšeje šule je so minjenu sobotu zetkała, zo by spominała na połstatu róčnicu złoženja matury 1970. Bohužel so pjećo wobdźělić njemóžachu. Tež naš tehdyši rjadowniski wučer Teo Bejmak chorosće dla pódla njebě.

Najprjedy pobychmy w naše „starej“, nowej šuli, w Budyskim Serbskim gymnaziju. Tele twarjenje někotři z nas hišće njeznajachu. My smy tehdy hišće w Małym Wjelkowje do šule chodźili a w internaće bydlili. Internat hólcow bě na starym hrodźe w Radworju.

Nawoda Serbskeho gymnazija René Wjacławk nas po domje wodźeše. Wón je nam fachowe rumnosće z načasnym wuhotowanjom pokazał, w awli zajimawosće wo šuli powědał a na naše prašenja wotmołwjał. Tak plećeše so rozmołwa mjez druhim tež wo wučbje po systemje 2plus, wo serbskosći na gymnaziju abo wo wućeženju kubłanišća. Skónčnje móžachmy hišće cyle horjeka na štwórtym poschodźe wužiwać krasny wuhlad na cyłe sprjewine město. Renéjej Wjacławkej so za zajimawe a wěcywustojne wodźenje a rozmołwu hišće raz cyle wutrobnje dźakujemy.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND