W partnerskim měsće koncertowali

srjeda, 14. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Chór Budyšin je minjenu sobotu w Budyskim partnerskim měsće Jelenjej Górje we wobłuku koncertnych sobotow hudźbny wječor wuhotował.  Foto: Jurij Helgest Chór Budyšin je minjenu sobotu w Budyskim partnerskim měsće Jelenjej Górje we wobłuku koncertnych sobotow hudźbny wječor wuhotował. Foto: Jurij Helgest

Po dołhej koronowej nanuzowanej přestawce zwučowanjow a wustupow je chór Budyšin minjenu sobotu w Budyskim partnerskim měsće Jelenjej Górje we wobłuku tamnišeho rjadu koncertnych sobotow spodobny wječor wuhotował. Mjez druhim zaklinčachu serbske štučki kaž „Z wuhladkom“ z pjera Jana Bulanka, „Moluj mi, moluj“ Bjarnata Krawca a „Chwalena budź fijałka“ Korle Awgusta Kocora. Wosebje słyšenjahódne běchu jendźelska twórba „The Gift to be simple“, Baldassary Donatijowe „Wenn wir hinauszieh’n“, ale tež „Aká si mi krásna“ w słowakskej rěči. Dramaturgisce přemysleny stopnjowaše so koncert hač k pólskim pěsnjam k sobuspěwanju, štož publikum dźakownje přiwza. Spěw chóra bu sčasami wot wioliny a bongow přewodźany, štož přewza Reinhard Simmgen. Wulkotnje zanjese Sylwija Jancyna „Tule statok zboža stajić“. Tež znata „Lubka Lilija“ baritona Michała Jancy njeje pobrachowała.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND