Na serbskich slědach w Lessingowym měsće byli

štwórtk, 26. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale 20 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow je so wčera na wodźenju po Kamjencu wobdźěliło a poby mjez druhim tule na Šulskim naměsće při sakralnym muzeju, cyrkwi swjateje Hany.  Foto: Marian Wjeńka Nimale 20 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow je so wčera na wodźenju po Kamjencu wobdźěliło a poby mjez druhim tule na Šulskim naměsće při sakralnym muzeju, cyrkwi swjateje Hany. Foto: Marian Wjeńka

Po dołhim času móžeše Domowinska skupina Pančicy-Kukow wčera zaso raz zhromadne zarjadowanje přewjesć. Kóžde lěto zaplanuja sej mjeńši wulět, na kotryž móža so zajimcy tež z kolesom po­dać. Wčera bě město Kamjenc cil, a pjeć skupinarjow je sej tam z kołom dojěło. Hromadźe z dalšimi zetkachu so woni při měšćanskej informaciji. Wottam po­dachu so dohromady nimale dwacećo na wodźenje po Lessingowym měsće na slědach Serbow.

Přewodźer Bernd Moschke je skupinarjam wjele wědźenjahódneho ze stawi­znow města rozłožił a jich k zajimawym městnam wjedł. Serbske srjódki zašłosće a přitomnosće pak dyrbješe tež wón móhłrjec zeškrabać. Tak wón mjez druhim naspomni, zo bě dźensniši sakralny muzej, cyrkej swjateje Hany, něhdy serbski Boži dom. Hač do lěta 1926 tam hišće prawidłownje serbske kemše swjećachu.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND