Lejno wo starožitnosć chudše

srjeda, 25. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Lejnje je so starožitna bróžnja z lěta 1912 sypnyła. Něhdy bě to nahladne twarjenje, kotrež ratarsce wužiwachu.  Foto: Benedikt Cyž W Lejnje je so starožitna bróžnja z lěta 1912 sypnyła. Něhdy bě to nahladne twarjenje, kotrež ratarsce wužiwachu. Foto: Benedikt Cyž

W nocy wot 28. na 29. junij stej sylny wichor­ a dešć dopomhałoj, zo so Henčlec dodźeržana pólna bróžnja w Lejnje doskónčnje sypny. Nětko je wjes wo markantny a historiski twar chudša.

Idylisce steješe bróžnja w dolinje Mało­wosyčanskeje rěki, wobdata wot polow­ a łukow mjez Lejnom a Wučke­cami (Ausch­kowitz). Znowa natwarić dał bě ju bur Otto Lein, pochadźacy z Porchowa. Wón je 1927 Lejnjanske ryćer­kubło II kupił a z nim pólnu bróžnju z lěta­ 1912, kotruž bě serbski bur a te­hdomniši wobsedźer Lejnjan­skeho ryćerkubła II Mikławš Ješka natwarić dał. Po tym zo so wona při młóćenju žita wotpali, skaza Lein w Čornym lěsu nowu modernu bróžnju. Drjewo bu tam pu­šćene, wobdźěłane a na měru přirě­za­ne. Cyły twarski material kaž hrjady, łaty­ a deski bu z nakładnym ćahom do Porchowa transportowany, zwotkel jón potom ze zapřahami na twarnišćo do Lejna wjezechu. Tam nastajichu ćěslojo drjewjany kosćowc z rjadow. Na njón při­šrubowachu dokoławokoło deski, a drjewjana třěcha bu z blachom kryta.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND