Rjemjeslnicy a předewzaćeljo na wuprawje pobyli

pjatk, 01. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Postajenjow korony dla njemóžachmy so w minjenych měsacach kaž hewak zwučene na wuprawu podać. To płaćeše zdobom za tradicionalnu ekskursiju Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow na spočatku lěta. Njedawno pak to skónčnje nachwatachmy. Předsydka ­Monika Cyžowa bě nam zajimawy, powučacy a přikładnje planowany program zestajiła. 50 wobdźělnikow, mjez nimi dźesać z Delnjeje Łužicy, poda so do Drježdźan. Zastachmy při VW-manufakturje. Postajenja sej žadachu, zo so do třoch skupin rozrjadowachmy. Fachowcy nas wustojnje po zawodźe wodźachu. Na to móžachmy sej při słónčnym wjedrje na parkowanišću při busu kofej a mnoho słódneho słodźeć dać.

Přichodna stacija bě tak mjenowany TimeRide, potajkim časowa jězba. Pokazachu nam z modernej techniku grandioznje inscenowanu historisku kulisu Drježdźan w lěće 1719. Wječer bě w překrasnym hosćencu Sophienkeller w Taschenbergpalaisu skazana. Po wječeri chwatachmy na poslednju staciju do Drježdźanskeho Friedrichstadt-palasta. Tam widźachmy satirisko-kabaretiski program „Lehmanns launige Lieder“.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND