Zhromadnje wjele měchow wotpadkow nahromadźili

wutora, 05. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Po zdokonjanym dźěle běchu wobdźělnicy rjedźenskeje akcije w Pančicach-Kukowje z wuslědkom přewšo spokojom.  Foto: Felicitas Birkhofenowa Po zdokonjanym dźěle běchu wobdźělnicy rjedźenskeje akcije w Pančicach-Kukowje z wuslědkom přewšo spokojom. Foto: Felicitas Birkhofenowa

Z nimale 40 druhimi małymi a wulkimi pomocnikami zetkachmy so prěnju sobotu apryla w Pančicach-Kukowje, zo bychmy zhromadnje we wsy wokoło ležace wotpadki hromadźili. Wotpadkowa akcija, kotraž wotměwaše so runočasnje we wjacorych gmejnach wokrjesa, so přez centralu za přirodu w Njeswačidle podpěraše. Wona přewostaji rukajcy, wotpadkowe měchi kaž tež mały dar za wobdźělnikow a staraše so tohorunja wo wotstronjenje nahromadźenych smjećow.

Po krótkim witanju rozdźělichmy so do wjacorych skupin a wuprudźichmy do wšěch směrow. Wosebje wokoło Pančan nakupowanišća, sportoweje hale, sportnišća a skłoninach při holi so wjele njerjada nahromadźi. Tež na turistiskim parkowanišću při klóštrje a w přirowach zwonka wsy so měchi z wotpadkami spěšnje pjelnjachu.

wozjewjene w: Serbski powěstnik

Galerija

dalši wobraz (1) Dźesać měchow połne wotpadkow nazběrachu młodostni a swójby w Serbskich Pazlicach. Foto: Lea Kralec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND