Čěšćinarjo w Liberecu pobyli

srjeda, 04. meje 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Šulerjo 7. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija, kotřiž so na wučbje čěšćiny wobdźěla, su sej tele dny do Libereca wulećeli.  Foto: Jana Štillerová Šulerjo 7. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija, kotřiž so na wučbje čěšćiny wobdźěla, su sej tele dny do Libereca wulećeli. Foto: Jana Štillerová

Skupina čěšćinarjow 7. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija zetka so minjeny pjatk rano na dwórnišću w Budyšinje. Wottam chcychmy z ćahom přez Biskopicy do Libereca jěć. Bohužel dyrbjachmy na dwórnišću zwěsćić, zo naš ćah do Biskopic problemow dla wupadnje. Toho­dla stej so našej wučerce hnydom wo druhi železniski zwisk prócowałoj. Tak hakle poł hodźiny pozdźišo do Biskopic dojědźechmy. Ćah do Libereca je pak tam na nas chwilu čakał, tak zo njetrjebachmy na dalši ćah čakać.

Po tym zo běchmy do města nad Łužiskej Nysu dojěli, podachmy so ze starej, pyšnej tramwajku přez město do zwěrjenca. Tam rozdźělichmy so do skupinkow, při čimž dósta kóžda skupina nadawk. Dyrbjachmy na karće zwěrjenca čěske mjena zwěrjatow zapisać. Při tym zwěsćichmy, zo je zwěrjenc jara wulki a ma wjele rozdźělnych městnow za wšelake zwěrjata, wonka runje tak kaž we wšelakich domach.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND