Studenća zhromadnje pućowali

wutora, 24. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na rjanym městnje wosrjedź Drježdźanskeje hole popřachu sej serbscy studenća na swojim nalětnim pućowanju přestawku.  Foto: Gloria Žurec Na rjanym městnje wosrjedź Drježdźanskeje hole popřachu sej serbscy studenća na swojim nalětnim pućowanju přestawku. Foto: Gloria Žurec

Drježdźany. Tež lětsa přeprosy studentski zwjazk „Bjarnat Krawc“ znowa na nalětnje pućowanje, kotrež předwčerawšim, njedźelu, přewjedźechu. Pućowanje běchu studenća 2019 po pjeć lětach přestawki wozrodźili. Před lětomaj dyrbjachu je pandemije dla do nazymy přesunyć. Tónraz wobdźěli so dohromady 16 zajimcow. Tež skupina studowacych Lipšćanskeje Sorabije bě sej do Drježdźan dojěła.

Čara je kóžde lěto hinaša. Lětsa star­towachmy připołdnju wot Alaunparka w Nowym měsće do njedalokeje Drježdźanskeje hole. Po šěsć kilometrach, někak na połojcy čary, kiwaše studentam a studentkam přestawka. Při krasnym ćopłym słónčnym wjedrje nóžkowachu wobdźělnicy dale přez lěs a podłu rěčki. Druha etapa wjedźeše pućowacych z hole k lěsnemu hrodźikej a wottam podłu Łobja k róžowej zahrodźe, hdźež sej lód popřachu. Naposledk podachu so po cyłkownje dwanaće kilometrach na łuki při Łobju, hdźež so dalši Drježdźanscy studenća přidružichu. Tam dachu zhromadne popołdnjo a wječor při bjesadźe a kartyplacanju wuklinčeć.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND