Wulki són sej spjelnił

póndźela, 22. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Křesćan Sćapan z Kamjenej pola Radworja (naprawo) hraje přećiwo wulkomištrej Grigorijej Šofčenkej simultany šach.  Foto: Křesćan Sćapan Křesćan Sćapan z Kamjenej pola Radworja (naprawo) hraje přećiwo wulkomištrej Grigorijej Šofčenkej simultany šach. Foto: Křesćan Sćapan
wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND