Njewšědny zazběhdo noweho šulskeho lěta

pjatk, 26. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
K zazběhej do noweho šulskeho lěta pobychu wučerki a wučerjo Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ w Kamjencu. Nimo dobreho wobjeda dachu sej tež swjedźenski ćah šulerkow a šulerjow na Kamjenskej Boršći lubić.  Foto: Pia Miklowa K zazběhej do noweho šulskeho lěta pobychu wučerki a wučerjo Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ w Kamjencu. Nimo dobreho wobjeda dachu sej tež swjedźenski ćah šulerkow a šulerjow na Kamjenskej Boršći lubić. Foto: Pia Miklowa

Přihotowanski tydźeń za nowe šulske lěto 2022/2023 zahaji dźěl wučerkow a wučerjow Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ z wopytom swjedźenskeho ćaha šulerkow a šulerjow minjenu póndźelu we wobłuku Kamjenskeje Boršće.

Zetkachmy so w bjezposrědnjej bliskosći Lessingoweho gymnazija, kiž bu po wobšěrnym ponowjenju kaž tež po při- a wutwarje hakle minjenu njedźelu ­znowa wotewrjeny. Smědźachmy samo skrótka do noweho kubłanišća nutř pokuknyć. Šulerjow a wučerjow wočakuja tam wuběrne wuknjenske a dźěłowe wuměnjenja, tak facit nas Kulowskich pedagogowkow a pedagogow.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND