Starodawne rjemjesło zahoriło

póndźela, 13. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Marek Buk (srjedźa) njeje Pančičanskim skupinarjam jenož swoju sedłarnju pokazał, ale tež někotryžkuli stary grat předstajił.  Foto: Marian Wjeńka Marek Buk (srjedźa) njeje Pančičanskim skupinarjam jenož swoju sedłarnju pokazał, ale tež někotryžkuli stary grat předstajił. Foto: Marian Wjeńka

Stajnje dźeń do swjedźenja Božeho spěća organizuje Domowinska skupina Pan­čicy-Kukow wulět do blišeje wokoliny, hdźež sej wobdźělnicy zajimawosće wobhladaja. Tak pobychu hižo w Njebjelčanskej cyrkwi, na wodźenju po Kamjencu, w drastowym fundusu w Nowej Jaseńcy a w Hornjowujězdźanskej cyrkwi. Najnowši cil bě minjeny tydźeń Bukec se­dłarnja w Róžeńće. Na zwučene wašnje sej tam někotři z kolesom dojědźechu druzy so z awtom přidružichu.

Wot lěta 2022 dźěła Marek Buk w swojej sedłarni, kotruž je sej w tykowanym twarjenju na třoch poschodach zaměstnił. Nawuknył je rodźeny Wotrowčan ­powołanje sedłarja w Kamjencu. Po politiskim přewróće bě wón 25 lět blisko Münstera žiwy, hdźež je tež mišterske wukubłanje złožił. 2016 so do domizny nawróći a najprjedy w staršiskim domje we Wotrowje sedłarnju załoži, doniž ju takrjec do Róžanta njepřepołoži.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND