We winowej pincy spěwali a domoródnych překwapili

srjeda, 10. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Lětuša jězba busa a dalšich wosobowych awtow přećelow folklory wjedźeše Serbow na folklorny festiwal do Stražnicy.  Foto: René Handrik Lětuša jězba busa a dalšich wosobowych awtow přećelow folklory wjedźeše Serbow na folklorny festiwal do Stražnicy. Foto: René Handrik

Wjace hač połsta zajimcow je sej kónc junija/spočatk julija do Stražnicy dojěło. Tamniši mjezynarodny folklorny festiwal, lětsa běchu jón 79. raz wuhotowali, wabi Serbow sej lokalnu, narodnu a mjezynarodnu folkloru lubić dać. Dr. Jan Christ, mnohe lěta nawoda tohole po­dawka a wjelelětny přećel Serbow běše jedyn, hdyž nic rozsudny pohon dał, tajki festiwal tež we Łužicy wuhotować. Před mnohimi lětami nastate zwiski sej wosebje folklornej skupinje Wudwor a Smjerdźaca wobchowatej.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
wjace z tohole wobłuka: « Starodawne rjemjesło zahoriło
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND