Šulerjo druhim rady pomhaja

wutora, 23. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Minjeny kónc tydźenja je so sto šulerjow srjedźnych a wyšich šulow a gymnazijow Sakskeje, tež z Budyšina, w Schönnewitzu pola Mišna schadźowało. Tam woni rozsudźichu, komu chcedźa lětsa we wobłuku akcije „genialnje socialnje“ z pjenjezami pomhać.

Budyšin (SN/mwe). Štyrnaty króć wotměje so lětsa w Sakskej, tež w Budyskim wokrjesu, akcija „genialnje socialnje“. Mjez wobdźělnikami budu znowa holcy a hólcy wot 7. lětnika z Kulowskeje šule, Wojerowskeho ewangelskeho gymnazija Johanneum, Kamjenskich šulow kaž tež z Budyskeho Serbskeho gymnazija.

Hižo nětko přihotuja so kubłanišća na akciski dźeń, kotryž přewjedu 21. junija w zawodach a mjeńšch fimach, w institucijach a chorownjach runje tak kaž pola ludźi doma. „Je přeco zaso wobdźiwanjahódne, kelko młodych ludźi so na tym wobdźěla, swój čas wopruje a aktiwnje sobu skutkuje, zo bychu druhim pomhali. Wšako dźe wo to, žiwjenske a kubłanske wuměnjenja w globalnym juhu, ale tež njeposrědnje před domjacymi durjemi, pozitiwnje změnić“, wuzběhnje Jana Sehmisch, programowa wjednica akcije „genialnje socialnje“.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND