Chorownja swj. Jana z nowej staciju

wutora, 23. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njedawno je Kamjenska chorownja maltezow swoje stacije přemjenowała. Hladanska pomocnica Rosemarie Bernhard a praktikantka Anne Lorenz (wotlěwa) dźěłatej na paliatiwnej staciji, kotraž rěka nětko „Rafaelowa stacija“.  Foto: Ines Eifler Njedawno je Kamjenska chorownja maltezow swoje stacije přemjenowała. Hladanska pomocnica Rosemarie Bernhard a praktikantka Anne Lorenz (wotlěwa) dźěłatej na paliatiwnej staciji, kotraž rěka nětko „Rafaelowa stacija“. Foto: Ines Eifler

Wjacore nowosće maja spočatk lěta w Kamjenskej chorowni maltezow. Nimo­ přemjenowanja stacijow wote­wru w februaru nowu staciju za pacientow, kotřiž jenož krótki čas w hojerni přebywaja. Zdobom poskića dušepastyr domu młodym maćerjam a nanam w kapałce žohnowanski paćer.

Kamjenc (SN/mwe). W Kamjenskej chorowni swj. Jana přeproša dušepastyr Vincenc­ Böhmer swójby, staršich z dźěćimi, pjatk, 26. januara, w 16 hodź. do kapałki domu na žohnowanski paćer. Tež tym, kotřiž sej dźěćo přeja, je dušepastyr rady poboku a chce so z nimi na samsnym městnje chorownje srjedu, 7. februara, we 18 hodź. modlić. „Dźěći su často króna lubosćinskeho poćaha, ale puć k tomu móže jara wobćežny być“, so Böhmer­ w nowinskim wozjewjenju chorownje­ maltezow wupraja. Dale chcedźa staršich, kotrymž je so hakle nje­dawno dźěćo narodźiło, do paćerja za­přijeć a jich rady­ do kapałki witaja. Wězo móža so serbscy wěriwi a dalši zajimcy tež w swojej maćeršćinje modlić. Wšako je serbskosć w chorowni zadomjena.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND