Lětnje jewišćo

wutora, 10. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Njedawno wotewrjeny Budyski Thespis-centrum wuhotuje wot wčerawšeho we wobłuku swojeho prózdninskeho programa wšědnje popołdnju wotměnjawe wosebite dźěłarnički za mło­dostnych a młodych dorosćenych wot 14 do 28 lět.

Zajimcy zdźěłuja na zakładźe improwizacije wšelake wuměłske přinoški, na přikład na polu dźiwadła, reje abo widejo-performancy. Hač do kónca prózdnin je wobdźělnikam „lětnje probowe jewišćo“ wotewrjene. Stajnje pjatk wobsteji móžnosć, sej wuslědki tydźenskich zwučowanjow wobhladać. Nošer centruma, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło, w nowinskej zdźělence na to skedźbnja, zo jednotliwe dźěłarnički ze sobu njezwi­suja a zo njejstej tuž ani přizjewjenje ani prawidłowna přitomnosć sobuskutkowacych trěbnej. Nimo toho NSLDź wu­zběhnje, zo su „pohib dowolace drasty“ jeničke wuměnjenje za wobdźělenje, wěste znajomosće sej nježadaja.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND