Kulojte blido babow ze žadanjemi

štwórtk, 19. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske baby a frakcija Zelenych w Sakskim krajnym sejmje maja zhromadne zaměry. Zeleni žadaja sej dalšu podpěru swobodneho stata hladajo na financowanje babow a jich skutkowanje na dobro młodych swójbow.

Drježdźany (SN/MiR). Hladajo na dale a wjac porodow ma so ličba łožow w tuchwilu 41 sakskich porodnych klinikach přepruwować. Centralny problem wostanje nuznje trěbna reforma winowatostneho zawěsćenja za baby. Kulojte blido babow, kotrež bu na iniciatiwu frakcije Zelenych kaž tež sakskeho zwjazka babow załožene a na kotrymž wobdźěleja so tež serbscy zajimcy, je so pod mjenom „Pomoc k porodej a zastaranju babow“ wospjet w njeprawidłownym wotstawku wotměło. Přichodnje chce so gremij dwójce wob lěto schadźować.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk