Nadźija na sprawne dołhodobne šansy

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kóždy ćěkanc je hinaši. Kóždy ma swój wosud a swoju stawiznu. 19lětny Jome Khan Saidi (naprawo) z Afghanistana je přez Iran do Němskeje ćeknył. Wón nadźija so na fairnu  a trajnu šansu. Jeho són je, so stać z prawiznikom w Němskej. Za to wuknje jara pilnje němsce. Kevin Stanulla, koordinator za azyl wokrjesneho zarjada dźěłaćerske  ho dobroćelstwa AWO Hornja Łužica, tule na zetkanju spočatk lěta při nišich temperaturach, Jomeja na swojim puću podpěruje.  Foto: Andreas Kirschke Kóždy ćěkanc je hinaši. Kóždy ma swój wosud a swoju stawiznu. 19lětny Jome Khan Saidi (naprawo) z Afghanistana je přez Iran do Němskeje ćeknył. Wón nadźija so na fairnu a trajnu šansu. Jeho són je, so stać z prawiznikom w Němskej. Za to wuknje jara pilnje němsce. Kevin Stanulla, koordinator za azyl wokrjesneho zarjada dźěłaćerske ho dobroćelstwa AWO Hornja Łužica, tule na zetkanju spočatk lěta při nišich temperaturach, Jomeja na swojim puću podpěruje. Foto: Andreas Kirschke

Młody Afghaničan ma wulki cil: Chce so z prawiznikom stać

Jeho zakónčace pruwowanja wobstejachu z třihodźinskeho pisomneho a ze štyrihodźinskeho ertneho dźěla. Za kurs němčiny po rěčnym certifi­kaće B2 je so Jome Khan Saidi na Bu­dyskej ludowej uniwersiće zašłe měsacy chětro poćił. „Pruwowanja njeběchu loch­ke“, rozłoži 19lětny Afghaničan w do­mje za ćěkancow na Wojerowskej Thomasa Müntzerowej. „Dyrbiš běžnje rěčeć móc a list ze znajmjeńša 150 słowami pisać.­“ W swojim přikładźe pisaše Jome list sportowemu towarstwu. W nim prošeše wo informacije k poskitkam cyłka.

W ertnym pruwowanju kładźechu pruwowarjo wosebje wulku wažnosć na korektne wurjekowanje. Samo dialekty měješe pruwowanc rozeznawać. Jome běše so intensiwnje na pruwowanja přihotował. W jeho rjadowni bě 23 ćě­kancow wšelakeho pochada, na přikład ze Syriskeje, z Irana, Pakistana, Afgha­nistana, Uzbekistana, Čečenskeje a tež z Indiskeje. „Běchmy dobra rjadownja bjez konfliktow. To mje wězo jara zwjeseli“, praji 19lětny, kotryž je mjeztym dołhu odyseju zakónčił.

Hižo jako ćěšenk sobu ćeknyć dyrbjał

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND