Ludźi česćownje přewodźeć

pjatk, 11. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nad nowej paliatiwnej staciju we Wojerecach wjesela so zastupowaca hladanska nawodnica Katrin Schmidt, šeflěkarka Michaela Stöckel a techniski nawoda Alexander Retschke (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Nad nowej paliatiwnej staciju we Wojerecach wjesela so zastupowaca hladanska nawodnica Katrin Schmidt, šeflěkarka Michaela Stöckel a techniski nawoda Alexander Retschke (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Jězorinowy klinikum wotewrje nowu paliatiwnu staciju

Wojerecy (AK/SN). Po wosom měsacach twarskeho časa wotewru přichodnu wutoru we Wojerowskim jězorinowym klinikumje nowu paliatiwnu staciju. Změja tam šěsć stwow stajnje za jednoho pacienta. „Organizatorisce je wulke wužadanje, jich zastarać. Terapijowy plan a dnjowy­ wotběh chcemy indiwidualnje zestajeć a na potrěbnosće a přeća kóždeho jednotliwca wu­směrić“, podšmórny wčera fachowa lěkarka za nutřkownu medicinu a šef­lěkarka za geriatriju a paliatiwnu medicinu w jězorinowym klinikumje Michaela Stöckel. Wona je nowinarjam swój nowy wotrjad předstajiła.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND