Z jednym mostom twarja hnydom dwaj

wutora, 19. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hromadźe ze zbrašenymi dźěłaja na projekće noweho mosta projektowy koordinator Zygmunt Potocki, nawodnica dźěłarnje Karin Ziesch a kubłanska přewodźerka Manuela Zschornack (stejo wotprawa).  Foto: Rafael Ledźbor Hromadźe ze zbrašenymi dźěłaja na projekće noweho mosta projektowy koordinator Zygmunt Potocki, nawodnica dźěłarnje Karin Ziesch a kubłanska přewodźerka Manuela Zschornack (stejo wotprawa). Foto: Rafael Ledźbor

Pančicy-Kukow (RL/SN). Tři dny dźěłachu zbrašeni dźěłarnje swjateho Michała w Pančicach-Kukowje a Wustawa powołanskeho aktiwizowanja w Świerzawje blisko Jelenjeje Góry zhromadnje na drjewjanym mosće. Tón chcedźa w Lipju nad Młynskej hrjebju připrawić a tak přistup k pomnikej Jakuba Barta-Ćišinskeho zaso wolóžić. Hižo wjacore lěta tam žadyn móst njeje. Wjace hač dźesać zbra­šenych z Pólskeje a Němskeje je minjeny tydźeń pod nawodom Steffena Wjac­ławka drjewo šmirglowało a barbiło. Tak zmištrowachu woni praktikum we wobłuku projekta „Educatio, Repetitio, Labora“­ (wukubłanje, nazhonjenje, dźěło), kotryž Europska unija spěchuje. Wotpowědny kooperaciski program Interreg mjez Pólskej a Sakskej, při kotrymž dźe wo kubłanje zbrašenych w euroregionje Nysa, traje hišće hač do klětušeho.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND