Nowe rumnosće zbrašenym

wutora, 02. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W tymle twarjenju na klóšterskim kuble w Kukowje maja nowe rumnosće za šulu za zbrašenych klóštra Marijineje hwězdy nastać.  Foto: Marian Wjeńka W tymle twarjenju na klóšterskim kuble w Kukowje maja nowe rumnosće za šulu za zbrašenych klóštra Marijineje hwězdy nastać. Foto: Marian Wjeńka
wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND