Njeje žane městno smjerće

srjeda, 03. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Beata Šusterowa, lěkarka dr. Cornelia Meißner a Róžamarija Bernardowa (wotlěwa) staraja so na paliatiwnej staciji Kamjenskeje chorownje wo derjeměće jim dowěrjenych pacientow.  Foto: Alfons Handrik Beata Šusterowa, lěkarka dr. Cornelia Meißner a Róžamarija Bernardowa (wotlěwa) staraja so na paliatiwnej staciji Kamjenskeje chorownje wo derjeměće jim dowěrjenych pacientow. Foto: Alfons Handrik

Wjele ludźi je předwčerawšim popoł­dnju móžnosć wužiwało a so w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana po tamnišej paliatiwnej staciji rozhladowało.

Kamjenc (aha/SN). Před pjeć lětami zarjadowana „Stacija Rafaela“ w Kamjenskej chorowni swj. Jana ze swojej agilnej wobsadku składnostnje póndźelneho dnja wotewrjenych duri přeswědčiwje pokaza, zo je tež tajkemu wužadanju zrosćena. Něhdźe 1 200 pacientow su tam wot časa załoženja zastarali. Nazhonita paliatiwna lěkarka dr. Cornelia Meißner, nawodna sotra stacije Karin Lauke kaž tež tam dźěłace dalše sotry móžachu mnohich wopytowarjow přeswědčić, zo njeje paliatiwna stacija městno smjerće. Wěnować so ćežko schorjenym, zo bychu jich bolosće znjesliwe byli, njetrjebawše čwěle so wobešli a zo bychu choremu přiwšěm wysoku žiwjensku kwalitu zaručili, wobhladuja wšitcy na staciji jako najwažnišu zasadu swojeho dźěła.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND