Młodych ludźi sčasom kubłać

pjatk, 14. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wulka syła zastupjerjow socialnych a za demokratiju angažowanych kruhow města Budyšina witaše wčera zwjazkowu ministerku za swójby a socialne dr. Franzisku Giffey w Kamjentnym domje. Dr. Giffey bě přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Haralda Baumanna-Hasskeho (wobaj SPD) sćěhowała. W rozmołwnym kole narěčachu přitomni starosć wo demokratiske wuwiće w sprjewinym měsće a wo tym, kak wobydlerjow z migraciskim pozadkom hišće lěpje zapřijeć.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wulka syła zastupjerjow socialnych a za demokratiju angažowanych kruhow města Budyšina witaše wčera zwjazkowu ministerku za swójby a socialne dr. Franzisku Giffey w Kamjentnym domje. Dr. Giffey bě přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Haralda Baumanna-Hasskeho (wobaj SPD) sćěhowała. W rozmołwnym kole narěčachu přitomni starosć wo demokratiske wuwiće w sprjewinym měsće a wo tym, kak wobydlerjow z migraciskim pozadkom hišće lěpje zapřijeć. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zwjazkowa ministerka dr. Franziska Giffey so wo Budyšin starosći

Budyšin (SN/MiR). „Z wami chcu rěčeć, wosebje wot was chcu wědźeć, na čim klaca“, rjekny zwjazkowa ministerka za swójby a socialne dr. Franziska Giffey wčera w Budyšinje. Politikarka přebywaše na přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Haralda Baumann-Hasskeho (wobaj SPD) w sprjewinym měsće. W Kamjentnym domje witaše ju syła zastupjerjow socialnych zarjadow a politisce skutkowacych cyłkow. Wotpowědnje wuprajenju ministerki dósta kóždy składnosć, swoje nazhonjenja na polu socialneho dźěła a wobchada z demo­kratiju a jej spřećiwjacym so prudam w towaršnosći města zwuraznić. Zastupjerce młodźinskeho kluba KURTI na Pchalekowej Marie Hofmann a Liesbeth Heine rysowaštej prócowanja, młodostnych ze wšelakich politiskich kruhow do kluba­ integrować, štož je wosebje ćežko nastupajo prawicarsce zmyslenych. Zdobom wonej zwurazništej, zo su ći, kotřiž so w klubje zetkawaja, z hidu, hroženjemi a ćělnymi nadběhami konfrontowani.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND