Seniorojo dźeń a aktiwniši

póndźela, 24. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Němsko-pólski projekt Europskeje unije wuspěšnje zakónčeny

Wostrowc (AK/SN). Z konkretnymi, do přichoda pokazowacymi wuslědkami su projekt Europskeje unije „Na- a wutwar kompetencnych teamow 55+ w něm­sko-pólskim pomjeznym rumje tydźenja zakónčili. „W srjedźišću wšitkich zarja­dowanjow steješe zetkawanje. Němscy a pólscy seniorojo su zhromadnje wuknyli, rejwali, spěwali a swjećili. Projekt skutkuje dołhodobnje a trajnje“, potwjerdźi dr. Michael Schlitt, jednaćel Mjezynarodneho zetkawanskeho centruma (IBZ) w klóštrje Marijinym dole. Spočatk lěta 2017 běchu projekt zahajili, a wjace hač 200 němskich a pólskich seniorow je so na nim wobdźěliło. Iniciatoraj a nošerjej běštej IBZ we Wostrowcu na němskim a Agentura za regionalne wuwiwanje Kyrkonošow (KARR) w Jelenjej Górje na pólskim boku. Cyłkowny etat wopřiješe 669 000 eurow, z njeho bě 568 000 eurow EU ze spěchowanskeho programa „Interreg Pólska-Sakska“, 101 000 eurow staj projektowaj partneraj přinošowałoj.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND