Izolowanske stacije zarjadowali poručenje

wutora, 24. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Před nuzowej staciju Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana steji nětko stan, kotryž pak je jenož čakarnja za pacientow coronawirusa. Na hižo přihotowanej izolowanskej staciji so lěkarski team dale wo schorjenych stara. Fachowcy so wšědnje wo nowych dopóznaćach hladajo na hojenje coronawirusa wobhonjeja. Foto: Chorownja maltezow Kamjenc/Mathias Baumann Před nuzowej staciju Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana steji nětko stan, kotryž pak je jenož čakarnja za pacientow coronawirusa. Na hižo přihotowanej izolowanskej staciji so lěkarski team dale wo schorjenych stara. Fachowcy so wšědnje wo nowych dopóznaćach hladajo na hojenje coronawirusa wobhonjeja. Foto: Chorownja maltezow Kamjenc/Mathias Baumann

Chorownje w Hornjej Łužicy na přiběracu ličbu schorjenych přihotowane

Kamjenc/Budyšin/Wojerecy (SN/BŠe/jak). Chorownje w Budyskim wokrjesu su mjeztym jara derje na stupacu ličbu pacientow coronawirusa nastajene. Před nuzowej staciju Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana steji nětko stan. Kaž wottam rěka, je to izolowana čakanska stacija za podhladne schorjene wosoby ze symptomami. Lěkowanje tam žane předwidźane njeje. Pacienća, kotřiž maja so w chorowni lěkować, dyrbja tam čakać, doniž jich na izolowansku staciju w domje njedowjezu. Personal je škitnu drastu woblečeny, zo njeby so natyknył. „Team medicinarjow, kotřiž so wšědnje z aktualnymi dopóznaćemi lěkowanja wirusa zaběraja, so wo pacientow stara“, zdźěli jednaćel Kamjenskeje chorownje maltezow Sven Heise. Pod nuzowej staciju chorownje je izolowanska stacija zarjadowana, a puć k njej je jasnje woznamjenjeny. Kapacitu stacije po potrjebje přiměrja. Na schodźenku dwaj pandemijoweho plana maja městno za 35 izolowanych pacientow. Wosoby ze snadnymi symptomami sćelu do domjaceje karanteny.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND