Škitne maski sej šić dać abo sami zhotowić poručenje

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(1 )
Worklečanska šwalča Petra Kupcyna šije škitne maski z bałmjaneho płatu. Kupcy z wokoliny sej po telefoniskim skazanju pakćik před durjemi wotewzaja. Tež w  Chróšćanskim Domje swj. Ludmile so sobudźěłaćerjo kaž tohorunja wobydlerjo nad pomocu wjesela.  Foto: Feliks Haza Worklečanska šwalča Petra Kupcyna šije škitne maski z bałmjaneho płatu. Kupcy z wokoliny sej po telefoniskim skazanju pakćik před durjemi wotewzaja. Tež w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile so sobudźěłaćerjo kaž tohorunja wobydlerjo nad pomocu wjesela. Foto: Feliks Haza

Praha/Worklecy/Budyšin (jak/SN). Towarstwo přećelow Serbow w Praze chce pomhać Čecham, kotřiž maja zwisk k Serbam abo su ze Serbami spřećeleni. Čłonojo towarstwa a jich swójbni su započeli sami škitne hubne maski šić. Kóždy, kiž trjeba masku z bałmjaneho płatu, kotraž hodźi so płokać, móže to towarstwu zdźělić, tež ći, kotřiž chcedźa akciju podpěrać. Čěski póst pakćiki z maskami tuchwilu bjezpłatnje rozesyła.

Tež we łužiskich chorownjach škitne maski trjebaja. Šwalče a dalši tajke ­w akordźe šija. Serbska šwalča Petra Kupcyna z Worklec je na naprašowanje priwatnych wosobow zašłu sobotu maski za škit huby šić započała, 25 je mjeztym předała. „Wjeselu so, hdyž móžu pomhać“, wona praji. Mjez zajimcami tajkich wudźěłkow Petry Kupcyneje su předewšěm wjesnjenjo a wobydlerjo z wokoliny kaž tež Chróšćanski Dom swj. Ludmile. Skazać móža sej zajimcy maski telefonisce, wotewzać móža sej je pola Kupkec před durjemi do šwalčernje. „Połožu je tam, zo njebych ke kupcam zwisk měła.“ Tuchwilu wona runje tak dočinja skazanki sama wotdźěłać.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk