Dosć wulke inwesticije trěbne

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ma-li dźěćo abo dorosćeny genetiski zmylk z mjenom xeroderma pigmentosum, dyrbi na to dźiwać, zo je dospołnje woblečeny, ručež škit domskeho wopušći.  Foto: priwatne Ma-li dźěćo abo dorosćeny genetiski zmylk z mjenom xeroderma pigmentosum, dyrbi na to dźiwać, zo je dospołnje woblečeny, ručež škit domskeho wopušći. Foto: priwatne

Mnozy angažuja so za to, zo by dźesaćlětna holca móhła chodźić na šulu, kotruž je sej wona wupytała

Kotre prašenja steja w srjedźišću, dźe-li wo to, zmóžnić šulerce pod njewšědnymi wuměnjenjemi na jednej wyšej šuli wuknyć? Je to woprawdźe prašenje wutroby abo rozuma? Před nim steji Bulankec swójba z Prawoćic. Dźěsći Isabelle a Tobiasa Bulanka, Měrka a Florian, dyrbitej so wobě před słónčnymi pruhami na kedźbu brać, dokelž matej genetiski defekt xeroderma pigmentosum. Jeju koža reaguje wo 2 000 króć sylnišo na UV-pruhi hač ta nimale kóždeho druheho čłowjeka. Tuž dyrbitaj so wšědnje a wšudźe wosebje škitać, tak tež w pěstowarni a šuli. Hdyž to nječinitaj, hrozy jimaj schorjenje na raka. „Měrka běše runje lětko stara, jako bě jednoho dnja po hrajkanju ze słónca chětro spalena. Lěkarku, kotruž wo pomoc prošachmoj, přepokaza ju hnydom specialistej, a tón je tule rědku chorosć pola njeje zwěsćił.“ Takle rysuje Tobias Bulank situaciju, kotraž nětko wšědny žiwjenski rytmus swójby postaja.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk