Na dobro žiwjenja poručenje

srjeda, 19. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Nairobi (SN/MiR). Budyšanka Erika Bulankowa mjeztym hižo wjacore lěta zhromadnje z Rothec swójbu w sprjewinym měsće zasydlene spěchowanske towarstwo z dołhim mjenom „Kenia, dźěći, kubłanje a wěda z.t.“ nawjeduje. Nadawk přewzała je wona wot swojeju staršeju, kotrajž staj so hižo krótko po přewróće započałoj w Africe angažować. Tuchwilu je Erice Bulankowej ćežko, wo połoženju ludźi powědać, kotřiž w Keniji projekty přewjeduja, kotrež su Łužičenjo nastorčili. „Mamy přeco zaso zwisk do Kenije“, Erika Bulankowa powěda, „tola zrudoba tam je jara wulka.“

Z wudyrjenjom korony we wuchodoafriskim kraju, su tam wšitke kubłanišća zawrěli. Tajke pak podpěruje Budyske towarstwo. „Naši sobudźěłaćerjo su mjeztym hižo měsacy dołho bjez dźěła, tak tež ničo njezasłužeja. „Zdźěla tradaja woni hłód, štož tak daloko dźe, zo dyrbješe sobudźěłaćer našeje šule dać so wuhłódnjenja dla w chorowni lěkować.“ Jeničce w stolicy Nairobi je 60 procentow wobydlerjow w slumsach žiwych, hdźež so chorosć spěšnje wupřestrěwa.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND