Připosłuchać a poradźować

srjeda, 11. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Kolesowarska tura po Łužicy a zwonka njeje je rodźenemu Konječanej Markusej Bjeńšej lětsa w lěću składnosć była, so po krajinje rozhladować, ale tež wo swojim dalšim žiwjenskim puću rozmyslować.  Foto: Markus Bjeńš Kolesowarska tura po Łužicy a zwonka njeje je rodźenemu Konječanej Markusej Bjeńšej lětsa w lěću składnosć była, so po krajinje rozhladować, ale tež wo swojim dalšim žiwjenskim puću rozmyslować. Foto: Markus Bjeńš

Konječan Markus Bjeńš je z Łužicu wutrobnje zwjazany, ale so tež w dalokim swěće derje čuje

Po wjacelětnym skutkowanju zwonka Łužicy je so Markus Bjeńš lětsa 25. februara z přednoškom w Chrósćicach nachwilnje do domizny nawróćił. Što su jeho za­mě­ry, a hač we Łužicy wostanje? Socialny pedagoga na swojej in­ter­netnej stronje na to wotmołwja.

Wšudźebył a přiwšěm čłowjek z hłubokim zwiskom do Łužicy – to je rodźeny Konječan Markus Bjeńš. Derje so hišće dopominam, jako je wón lěta 2004 w Budyskim Serbskim muzeju sobu wo tym diskutował, kotru hódnotu ma narodna drasta katolskich Serbow w modernym swěće. Napadnyło bě mi tehdy jeho měrne, do rozmyslowanja pohnuwace wašnje, so temje bližić z wotmysłom, pytać runowahu mjez měnjenjemi přitomnych. Běše to w času, jako steješe wón na mjezy dalšeho wuwića. Wšako bě runje na Budyskim Serbskim gymnaziju maturował. A bě w žiwjenskej fazy, hdyž počinaše kročić swójski žiwjenski puć. Kajkosće, kotrež běchu mi napadnyli, jeho charakter hač do dźensnišeho bytostnje postajeja a su jemu wrota do dalo­keho swěta wotewrěli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND