Liški ze špatnym startom doma w liščej jamje

wutora, 24. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po dwěmaj poražkomaj po třělenju penaltyjow respektiwnje podlěšenju sćěhowaše za Łužiske lodohokejowe liški doma přećiwo Kasselskim Huskiejam prěnje dobyće. Dźensa dyrbjachu wone znowa hrać, a to wot 19.30 hodź. w Běłej Wodźe přećiwo Lodowym piratam z Crimmitschauwa. W cyłku hosćićela pak maja wosobu, kotraž měješe z inficěrowanym kontakt, tak zo derby wupadnje. Po dwěmaj poražkomaj po třělenju penaltyjow respektiwnje podlěšenju sćěhowaše za Łužiske lodohokejowe liški doma přećiwo Kasselskim Huskiejam prěnje dobyće. Dźensa dyrbjachu wone znowa hrać, a to wot 19.30 hodź. w Běłej Wodźe přećiwo Lodowym piratam z Crimmitschauwa. W cyłku hosćićela pak maja wosobu, kotraž měješe z inficěrowanym kontakt, tak zo derby wupadnje.

Łužiske lodohokejowe liški Běła Woda – Bayreuth Tigers 2:3

Nowa sezona w druhej zwjazkowej lize DEL 2 je so pjatk, 6. nowembra, za lodohokejistow z Běłeje Wody zahajiła. Z hosćom we Łužicy běchu tigry z Bayreutha. Sportowcy z Wagneroweho města běchu wot spočatka lěpši cyłk a tłóčachu na tempo. Po prěnim dwumjeńšinskim chłostanju za domjacych poradźi so jim w powerplayju po někotrych sekundach hižo nawjedowanje. Wotnětka pak so hosćo na defensiwu koncentrowachu, tak zo móžachu Łužiske liški w ofensiwje akcen­ty sadźeć. Krótko do prěnjeje přestawki docpě hakle 17lětny debitant Bennet­ Roßmy, kiž pochadźa ze Žitawy, zasłužene wurunanje.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Mac Carruth, stajny wrotar Běłowodźanskich Łužiskich lodohokejowych liškow Foto: Thomas Heide
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND