Sport (23.07.21)

pjatk, 23. julija 2021 spisane wot:

Dalši serbski supercup

Sportowa jednotka Njebjelčicy je zajutřišim, njedźelu, w Njebjelčicach hosćićel 4. serb­skeho supercupa, turněra ze štyrjomi serbskimi koparskimi mustwami. Wot 14.30 hodź. budźe prěnje połfinale mjez mustwomaj ST Radworja a SJ Njebjelčic, wot 15.25 hodź. dalše mjez SJ Chrósći­cami a Sokołom Ralbicy/Hórki. Hra wo třeće městno započnje so potom něhdźe w 16.25 hodź., finale wokoło 17.25 hodź. Zastupny pjenjez w Njebjel­čicach žadyn zběrać njebudu, za dźěći změja tam skakanski hród.

Testowe koparske hry

23.07. 18:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Hórnikecy (stara garda)

24.07. 13:00 FSV Budissa Budyšin –

  Brjazki-Zły Komorow

24.07. 14:00 SJ Chrósćicy –

  Wojerowski FC

31.07. 17:00 SJ Chrósćicy –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

01.08. 14:30 ST Porchow –

  Mały Wosyk/Pančicy II

01.08. 15:00 ST 1922 Radwor –

  FSV Bretnig-Hauswalde

Trjebany ekwipment w poskitku

Łužiske lodohokejowe liški předawaja jutře w tradiciskej rumnosći w Běłowodźanskej lodowej arenje swój ekwipment minjeneje sezony. Wot 11 do 15 hodź. smědźa sej tam zajimcy trjebane bički, smykače, rukajcy a nahłowniki kupić­. Wažne předawarjam hišće je, zo bjeru jenož­ hotowe pjenjezy.

Lětsa zaso Kulow-cup

Tójšto wrotow w testowej hrě

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

ST 1922 Radwor –

LSV Hory 1990 4:4 (2:3)

Za domjacych zasadźeni: Tausend, Grenzemann – Reinecke, Šěrak, Schulze, Nuk, Omran, Wjacławk, Hančik, Glück­lich, Paška, Grubert, Hettasch, Seiler, Wróbl, Wowčer

Do přihotowanskeje hry, kotraž bu wčera w Serbskich Nowinach wozjewjena, běchu Radworscy koparjo hižo tydźeń prjedy testowu hru přewjedli. Do Radworja bě mustwo z Horow přijěło. Radworskemu cyłkej je so nowopřichad Mick Grubert z młodźiny přidružił, hewak chce wokrjesny ligist z dotalnym kadrom­ na wuspěch minjeneje sezony nawjazać.

Mustwu z prěnjeje ligi podleželi

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

1. FC Union Berlin –

Dynamo Drježdźany 3:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Luthe – van Drongelen (46. Jaeckel), Knoche (61. Dehl), Baumgartl (46. Friedrich), Puchacz (46. Gießelmann), Öztunali (46. Haraguchi), Khedira (46. Andrich), Ryerson (46. Wszolek), Ingvartsen (61. Endo), Behrens (61. Sanogo), Voglsammer (61. Abdullahi)

zestawa hosći: Broll – Knipping, Will, Sollbauer, Löwe (58. Stor), Herrmann (65. Akoto), Stark, Schröter (46. Borrello), Mörschel (58. Sohm), Daferner (72. Aidonis), Königsdörffer (33. Vlachodimos)

Z treningom a hru spokojom

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

ST Hnašecy-Dobruša –

ST 1922 Radwor 3:4 (3:1)

Za hosći zasadźeni: Ch. Šěrak, Tausend – Reinecke, F. Šěrak, Grubert, Seiler, Glück­lich, Pječak, Schöne, Wjacławk, Wróbl, Hančik, Nuk, Dej, Jendrewski, Schulze

Hižo pjatk wječor honješe trenar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweho towarstwa 1922 Radwor Mario Bischof swojich chowancow po lońšej premjerje druhi raz na Budysku wohnjowobornu wěžu horje a zaso dele. Wjacore razy dyrbjachu hrajerjo 126 schodźenkow pře­wi­nyć: hač w sprinće, z jednej abo woběmaj nohomaj wot schodźenka na schodźenk skakajo. To drje bě dračina, na kóncu pak bě kóždy z treningowej jednotku spokojom. Někotři mějachu hišće dny po tym myškoweho kocora.

Dwaj dnjej pozdźišo čakaše na Ra­dworskich koparjow dalši dobry testowy přećiwnik z wokrjesneje wyšeje ligi. Woni nastupichu pola ST Hnašec-Dobruše. Z ćežkimi nohami startowachu hosćo do druheje testoweje hry, prjed hač nastupja njedźelu na 4. serbskim supercupje w Njebjelčicach.

Nowe zestawy staflow NOFV

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Prezidij Sewjerowuchodneho koparskeho zwjazka (NOFV) je po swojim zjězdźe 25. junija 2021 slědowacym zjednoćenstwam přizwolenje wudźělił a rjadowanje staflow za hrajne klasy NOFV za sezonu 2021/2022 wobzamknył.

regionalna liga-Futsal skupina sewjer

FC Liria

S.D. Chorwatska Berlin

UFK Podstupim 08

FC Beach United

CFC Hertha 06

FSV Hansa 07 Berlin

skupina juh

FC Carl Zeiss Jena

BSG Chemija Lipsk

Halleske Wjelki Futsal

1894 II

Heidenauski SV

SC Borea Drježdźany Kilian Hrjehor

Před šěsć lětdźesatkami prěnju mjezynarodnu wolejbulowu hru we wokrjesu přewjedli

Před 60 lětami běchu w Budyskim wo­­krjesu prěnju mjezynarodnu hru we wolejbulu přewjedli. Prezidij Němskeho wolejbuloweho sportoweho zwjazka mytowaše wuspěšne dźěło wuwića wolejbula we wokrjesu a wuhotowa mjezynarodnu partiju 31.10.1961 w Korzymje. Budyšin njeměješe w powójnskim času žanu wotpowědnu sportownju k dispoziciji, tak zo dojědźeštej sej narodnej mu­stwje tehdyšeje Němskeje demokratiskeje republiki (NDR) a Čěskosłowakskeje socialistiskeje republiki (ČSSR) do Korzymja. W 15.30 hodź. započa so w kopatej połnej hali partija mjez němskimi wo­lejbuli­sta­mi a b-wubranku susodneho kraja.

Pytaja lodohokejistow

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:
Sportowe towarstwo Lodowy sport Běła­ Woda pyta nowych hrajerjow za sezonu 2021/2022, a to za cyłkaj U 17 a U 23. Nadrobniše informacije a přizjewjenske modality podawaja zajimowanym lodohokejistam pod telefonowym čisłom 0 35 76 / 2 17 08 75 abo e-mejlnje pod . Na lód smědźa zajimcy 24. a 25. julija. SN

Delanscy koparjo předskok z ruki dali

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

ST Ćisk 2:2 (1:0)

Za domjacych zasadźeni: Schöne – Bejmak, T. Bejma, Wałda, Rawš, Rachel, Šołta,­ Gloxyn, B. Bejma, Janca, Domaška, Nuk, Ćěsla, Kurjat, K. Matka, M. Matka, Šiman, Korjeńk

Njedźelu tydźenja přewjedźechu ko­parjo Sokoła Ralbicy/Hórki dopołdnja wot jědna­ćich testowu partiju přećiwo klasu wyše hrajacemu cyłkej ST Ćisk. Tón je w krajnej klasy zdobom kontrahent Chróšćanskeje SJ.

Blidotenisća z medalju startowali

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Po jara dołhim času smědźachu so sportowcy zaso do ćěłozwučowarnjow wróćić. Runje za dorost blidotenisa Vikto­rije Worklecy běše to njesćerpnje wočakowany wokomik. Po jeničce dwěmaj­ treningomaj čakaše hižo prěni turněr na blidotenisowy dorost, a to spartakiada Budyskeho wokrjesa.

Na mjenowane wubědźowanje poda­chu so štyri chowancy trenarki Jadwigi Rich­tero­weje a trenarja Marcela Rjelki. W hrajnej klasy młodostnych dyrbještaj Benjamin Grutka a Florian Mikławšk připó­znać, zo su ći tamni lěpje přez nanuzowanu přestawku přišli. Jeničce Benjamin je jednu hru za sebje rozsudźić móhł. Za dalše koło pak njedosahaše.

Wuspěšnišej běštaj Jan Šnabel a Matej Kober w klasy šulerjow B. Matej wubědźi sej w swojej skupinje po wulkim boju respek­tabelne třeće městno. Jan zawěsći sej samo druhe městno a zaćahny tak do štwórćfinala. Tam je kontrahentej z mustwa TTC Połčnicy z 2:3 snadnje podležał. Hižo to běše dobry wukon. Přińdźe pak hišće lěpje. W dwójce doby­štaj Šnabel a Kober bronzowu medalju. Z prawom móžeštaj so jara wjeselić.

Maturanća wučerjow wysoko porazyli

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:

Prěnja koparska hra mjez pedagogami a maturantami Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wotmě so 1. junija 1994. Wučerjo podležachu šulerjam tehdy 2:5. Tež we 28. duelu lětsa bě młódša gene­racija z 8:1 wuspěšna.

Dźeń po wolejbulowej hrě mjez wuče­rjemi a maturantami SGB (SN wo tym rozprawjachu) slědowaše koparska hra. Bě to mjeztym 28. tajki dwubój. Dwanatkarjo běchu dotal dwaceći króć dobyli. Pjatk, 9. julija, je dalši triumf k tomu přišoł. Hodźinu do sportoweho duela so w Budyšinje dešćowaše, a tak přepołožichu koparsku partiju do sportoweje hale Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma. Tartanowa podłoha wonka bě po dešćiku ekstremnje hładka a strach zranjenja tuž jara wulki.

Po tym zo bě jědnatkar Jakub Škoda hru zahwizdał, njetraješe ani minutu, a fanowy blok dwanatkarjow prěni raz juskaše. Mócna třělwa Róžeńčana Kiliana Hrjehorja z centralneje pozicije dźěše do del­njeho kuta wučerskich wrotow. Wrotar a nawoda gymnazija René Wjacławk bě bul přepozdźe widźał.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND