Zamołwite wobchadźenje poručenje

póndźela, 19. apryla 2021
artikl hódnoćić
(1 )
Škitna drasta a nahubnik słušatej k naprawam, kotrež sobudźěłaćerjo łužiskich chorownjow, kaž na přikład na našim wobrazu w Kamjencu, swědomiće wobkedźbuja, zo njeby so koronawirus dale rozpřestrěwał. Nimo toho su lěkarjo kaž tež hladarjo, kotřiž so wo natyknjenych pacientow staraja, winowaći so dwójce tydźensce testować. Personal bjez direktneho kontakta ma tajki test, kotryž dźěłodawar płaći, kóždy tydźeń znajmjeńša jónu přewjesć.  Foto: Chorownja maltezow Kamjenc/Stephanie Hänsch Škitna drasta a nahubnik słušatej k naprawam, kotrež sobudźěłaćerjo łužiskich chorownjow, kaž na přikład na našim wobrazu w Kamjencu, swědomiće wobkedźbuja, zo njeby so koronawirus dale rozpřestrěwał. Nimo toho su lěkarjo kaž tež hladarjo, kotřiž so wo natyknjenych pacientow staraja, winowaći so dwójce tydźensce testować. Personal bjez direktneho kontakta ma tajki test, kotryž dźěłodawar płaći, kóždy tydźeń znajmjeńša jónu přewjesć. Foto: Chorownja maltezow Kamjenc/Stephanie Hänsch

Łužiske chorownje „napjate połoženje“ derje zmištruja

Budyšin/Zhorjelc (SN/bn/JaW). Němske interdisciplinarne zjednoćenstwo za intensiwnu a nuzowu medicinu DIVI hódnoći cyłkowne połoženje w zwisku z koronapandemiju jako „dale napjate“. Intensiwne stacije chorownjow w Němskej su „přiběrajcy wućežene“, při čimž pak „su regionalne rozdźěle“.

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) Wuwiće natyknjenjow z koronawirusom w gmejnach Worklecy (módra linija), Ralbicy-Róžant (zelena), Njeswačidło (čorna) a Malešecy (čerwjena linija). Grafiki dalšich gmejnow pod www.serbske-nowiny.de Janek Wowčer
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND