Ludźi k rozmyslowanju pohnuć

wutora, 20. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (KD/SN). Kulturne zarjadowanja, kotrež ludźi k rozmyslowanju pohnuwaja, hodźa so w času koronoweje pandemije lědma přewjesć. „Dźeń a nóc za tolerancu“ pak staj tele dny we Wojerecach dopokazałoj, kak móže tajke něšto fungować. Tak móžachu dźěći a młodostni rysowanki a fota na temu toleranca zapodać. To je hišće hač do 25. apryla w młodźinskim klubje Ossi abo e-mailnje pod móžno. „Za dobyćerjow mamy někotre myta přihotowane“, praji Cindy Paulick, kotraž je „Dźeń a nóc za tolerancu“ sobu přihotowała.

Z literarno-hudźbnym online-čitanjom je so na přikład Čornochołmčanski Krabatowy młyn wobdźělił. Tam skut­kowaca kulturna pedagogowka Susann Vogel bě so ze swójskim tekstom z Jurja Brězanowym „Čornym młynom“ roze­stajała. Mjez druhim zaběraše so wona z prašenjom, w kotrej měrje wjedźetej wěda k dopóznaćam a móc k swobodźe? Čitanje móža sej zajimcy na internetnej stronje www.krabatmuehle.de wobhladać. Hdyž budu prezencne zarjadowanja zaso móžne, chcedźa je w Krabatowym młynje zjawnje přewjesć.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND