Jedyn njese brěmjo tamneho

srjeda, 28. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Gisela (nalěwo) a Uwe Blank (naprawo) měještaj ideju za wjesny dom seniorow, kotryž staj w lěće 2001 w Bjezdowach wotewrěłoj. Po času přebywanja sobu najmłódšej wobydlerjej staj Jurij Grofa a jeho mandźelska Elisabeth.  Foto: Andreas Kirschke Gisela (nalěwo) a Uwe Blank (naprawo) měještaj ideju za wjesny dom seniorow, kotryž staj w lěće 2001 w Bjezdowach wotewrěłoj. Po času přebywanja sobu najmłódšej wobydlerjej staj Jurij Grofa a jeho mandźelska Elisabeth. Foto: Andreas Kirschke

Wjesny dom seniorow w Bjezdowach wobsteji 20 lět

82lětna Elisabeth Grofina a jeje 85lětny mandźelski Jurij bydlitaj w Bjezdowskim (Klein Partwitz) wjesnym domje seniorow. „Smój rady aktiwnaj. Móžemoj sobu činić. Wostudłe namaj ženje njeje. Mamoj tu tež tójšto duchownych powabkow“, měnitaj mandźelskaj nastupajo gymnastiku, spěwanje, hódanske hry, čita­nje nowiny a dalše wobsahi. Wot spo­čat­ka lěta bydlitaj wonaj w domje seniorow na bywšim třistronskim ratarskim statoku Patokec Marje. Jako katolikaj chodźitaj tam wot póndźele do pjatka prawidłownje k nyšporu. Njedźelnu Božu mšu sćěhujetaj w radiju abo telewiziji. „Móžemoj swoju wěru dale pěstować. Kóždemu wobydlerjej wopokazuja tu respekt, česćownosć a přistojnosć. Dohladowanje je jara fachowske“, staj wobaj dźakownaj.

Stwy hinak zarjadowane

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) Dnja 1. julija w Bjezdowskim wjesnym domje seniorow měješe tež magier René z Grabina (Finsterwalde) swój prěni wustup po wosom měsacach koronapandemije.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND