Skićeja impulsy za zetkanja

wutora, 26. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena­ je tele dny nowy program za nazymske a zymske měsacy 2021/2022 wuda­ło. W nim je tójšto znatych zarjadowanjow zapřijatych, maja pak tež něko­tre nowe poskitki přihotowane.

Smochćicy (SN/MWj). Dohromady wjace hač 70 zarjadowanjow ma Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena w přichodnych tydźenjach a měsacach planowane. To wuchadźa z noweho programa za nazymske a zymske měsacy 2021/2022, kotrež­ je kubłanske zarjadnišćo Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa nětko předpołožiło. Předwidźane maja w přichodnych měsacach, mjez druhim wjele poskitkow za nabožne, kulturne, ekolo­giske a politiske kubłanje. „Chcemy być městno, hdźež so ludźo zetkawaja a do rozmołwy přińdu. Stejimy w našim kraju, našej zhromadnosći a tež w našej cyrkwi­ wosrjedź přewróta časoweje doby. W tutym času je wažniše hač hdy prjedy, zo so mjez sobu znajemy, sej připo­słuchamy a so tež wuměnjamy. Z našimi zarjadowanjemi chcemy za to impulsy a tež rum skićić“, praji rektor Seba­stian Kieslich.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk