Čestna jehła za čestnohamtskosć

srjeda, 15. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowčan Uwe Vogel bu njedawno z Čestnej jehłu Günthera Petersa za swój čestnohamtski angažement wuznamjenjeny.  Foto: Katrin Demczenko Wojerowčan Uwe Vogel bu njedawno z Čestnej jehłu Günthera Petersa za swój čestnohamtski angažement wuznamjenjeny. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Kóžde druhe lěto spožča město Wojerecy Čestnu jehłu Günthera Petersa wobydlerjam, kotřiž často hižo lětdźesatki čestnohamtsce na do­bro wobydlerstwa skutkuja. Njedawno je Uwe Vogel wot wyšeho měšćanosty Torstena Rubana-Zeha (SPD) w starej rad­ni­cy tajke wuznamjenjenje přijimał, do­kelž­ je wón wot lěta 1993 čestnohamtski sudnik na Sakskim krajnym socialnym sudnistwje w Kamjenicy.

Měsačnje jězdźi Uwe Vogel do Ka­mjenicy, hdźež so na prawniskich wu­sudach za zbrašenych ludźi z cyłeje Sakskeje wob­dźěla, kaž 67lětny rozprawja. Při tym móže so jednać wo płaćenje wotškód­nje­nja abo wo wěste zapiski do wupokaza za ćežko­zbrašenych. Zapoda-li něchtó pře­ćiwo wusudam socialnych sudnistwow w Drježdźanach, Kamjenicy a Lipsku zna­pře­ćiwjenje, potom krajne socialne sudnistwo jako druha instanca tajki wusud přepruwuje, Vogel rozłožuje.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk