Rozsud politiki, nic mediciny poručenje

štwórtk, 16. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Po cyłej Němskej wojacy Zwjazkoweje wobory w chorownjach a hladarnjach tuchwilu pomhaja aktualne połoženje koronapandemije dla zmištrować. Mjez pomocnikami staj tež stabowy podoficěr Florian H. a wyši gefrajter Sebastian G. (wotlěwa). Zasadźeni su wojacy mjez druhim tež w Budyskej chorowni a we Wojerowskim jězorinowym klinikumje.  Foto: Steffen Unger Po cyłej Němskej wojacy Zwjazkoweje wobory w chorownjach a hladarnjach tuchwilu pomhaja aktualne połoženje koronapandemije dla zmištrować. Mjez pomocnikami staj tež stabowy podoficěr Florian H. a wyši gefrajter Sebastian G. (wotlěwa). Zasadźeni su wojacy mjez druhim tež w Budyskej chorowni a we Wojerowskim jězorinowym klinikumje. Foto: Steffen Unger

Chorownje nastupajo winowatosć šćěpjenja zdźeržliwe, hladarnje ju witaja

Budyšin/Zhorjelc (SN/bn). Zwjazkowy sejm je „zakoń wo skrućenju šćěpjenskeje prewencije pře covid-19 a wo dalšich změnach předpisow w zwisku z koronapandemiju“ wobzamknył. Tak mjenowana šćěpjenska winowatosć za dźěłopřijimarjow we wobłuku strowotnistwa a hladanja je minjenu póndźelu płaćiwosć nabyła. W hornjołužiskich chorownjach a hladarnjach naprawa přewažnje dobry wothłós žněje. Tak zdźěli za zjawnostne dźěło Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma zamołwity Gernot Schweitzer, zo „drje tuchwilu hišće posudźować njemóžemy, kak so winowatosć wuskutkuje, dokelž wotpowědne rjadowanja a móžne konsekwency hišće jasne njejsu. Naš prěnjorjadny zaměr je a wostanje, za imunizaciju wabić a šćěpjenja dale poskićeć.“ Jednaćel chorownjow swj. Jana w Kamjencu a swj. Carolusa w Zhorjelcu Lutz Möller piše: „Smy přeswědčeni, zo je šćěpjenje wulkeho podźěla ludnosće jenički wuspěch lubjacy wupuć z pandemije.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND