Wot přichodneje póndźele nahubnik zbytny

srjeda, 11. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN). Wot 16. januara winowatosć wužiwanja mediciniskeje maski w zjawnym wosobowym bliskowobchadźe w Sakskej wotpadnje. Dotalna winowatosć nahubnika so na nuzne doporučenje redukuje. Wotpowědnu změnu Sakskeho postajenja korony dla je statne knježerstwo wobzamknyło a wčera wozjewiło. Do toho bě so socialne ministerstwo z fachowčemi a ekspertami w strowotniskim stabje poradźowało. Kaž ministerka Petra Köpping zdźěli, „smědźa škitne naprawy přećiwo koronje jenož z přećeženjom strowotniskeho systema wopodstatnić“. Tuchwilu rysuja indikatory korony pozitiwny wobraz. Ze winowatosće nahubnika w zjawnym wobchadźe budźe nuzne doporučenje. Zdobom budu połoženje dale wobkedźbować, kaž na přikład nastupajo nowu omikronowu wariantu w USA. „Po potrjebje móžemy kóždy čas reagować.“

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND