Zahorjenje je reakcija ćěła

wutora, 10. januara 2023
artikl hódnoćić
(1 )

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny Pětr Dźisławk w nowej seriji znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu bliže rozłožował (8).

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND