Hdyž zhibadła boleć započnu

wutora, 03. januara 2023
artikl hódnoćić
(1 )

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny Pětr Dźisławk w nowej seriji znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu bliže rozłožował (7).

Wić njeje zhromadnje z diabetesom jenož jedna z najrozšěrjenišich chorosćow přeměny maćizny, ale tohorunja jedna z hłownych přičinow za bolosće w zhibadłach. W industrijnych krajach ćerpi něhdźe jedyn procent ludnosće pod wiću, w Němskej mamy samo přez milion schorjenych. Při tym su něhdźe dźewjećdźesat procentow potrjechenych mužojo. Estrogeny, hormony, kotrež so pola žony we wulkich a pola muža w mjeńšich mnóstwach produkuja, spěchuja wuměsowanje močoweje kisaliny. Tuta wić zawinuje.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND