Hojenje njeje móžne

srjeda, 15. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk w nowej seriji znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu bliže rozłožował (13).

Tydźenja wěnowachmy so procesej nastawanja cirozy jatrow. Zo alkohol a njestrowe zežiwjenje při tym wulku rólu hrajetej, čitarjow zawěsće překwapiło njeje. Jeničce 35 procentow pacientow z naj­raznišim stopjenjom cirozy jatrow, kotruž mjenujemy Child C, dlěje hač lěto přežiwi.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND