Pućowanje pampucha po ćěle

póndźela, 20. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (14).

Požiwanski system je žiwjenjawažny rjećaz mnohich organow, kotryž zmóžnja čłowječemu ćěłu awtonomne zastaranje z wutkami, witaminami a dalšimi ma­ćiznami. Předstajmy sej, zo kusnjemy ­do póstniskeho pampucha. To wšak njeby bjez prěnjeho ćělesa požiwanskeho systema, mjenujcy erta móžno było. Zuby su esencielne za rězanje, torhanje a rozkuskowanje cyroby, jazyk za póžěranje a wjacore žałzy za produkciju slinow. Sliny wobsteja k něhdźe 99 procentam z wody a jednoho procenta dalšich ma­ćiznow. Su to předewšěm encymy, ­kotrež hižo w erće cyrobu předźěłać započinaja.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND