Přinošk za hladanje móhł wot julija stupać

póndźela, 27. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Stupacych kóštow w hladanju dla maja přidatne wolóženja za hladanja potrěbnych, ale tež wyše přinoški přińć. Zo bychu financnu stabilitu hladanskeho zawěsćenja a předwidźanych přiměrjenjow wukonow zawěsćili, móhł přinošk k 1. julijej „moderatnje wo 0,35 procentowych dypkow“ stupać, kaž z naćiska zwjazkoweho ministerstwa za strowotnistwo wuchadźa. Tón powěsćerni dpa předleži. Do toho su redakciska syć Němska (RND) a dalše medije wo tym rozprawjeli. Zo bychu hladanja potrěbnych doma wolóžili, je po naćisku wotpohladane, hladanski pjenjez wot 1. januara 2024 wo pjeć procentow zwyšić. Tež wolóžace přiražki za hladanja potrěbnych w hladarnjach maja přiběrać.

Minister Karl Lauterbach (SPD) je hižo signalizował, zo su wyše hladanske přinoški trěbne, chcedźa-li polěpšenja financować. Tuchwilu přinošk za zakonske hladanske zawěsćenje 3,05 procentow bruttomzdy wučinja, za ludźi bjez dźěći 3,4 procentow. SPD, FDP a Zeleni ­běchu tež w koaliciskim zrěčenju připowědźili, zo chcedźa hladanski přinošk „moderatnje“ zwyšić.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND